Uw eigen GastouderOpvang aan Huis

NannyInc. GastouderBemiddeling heeft een groep enthousiaste en zeer professionele Gastouders. Deze gastouders gingen u al voor in het opstarten van hun eigen Opvang Thuis.

Aan de volgende eisen moet u voldoen om als Gastouder aan de slag te gaan:

  • U beschikt over een woning waarin u veilige opvang aan kunt bieden.Uw woning moet aan de gestelde eisen voldoen, zoals omschreven in de Regeling Kwaliteit Gastouderbureau’s, gastouders en voorzieningen voor Gastouderopvang.
  • U bent in het bezit van een Branche gerelateerd diploma. Hier vindt u alle diploma’s terug die van toepassing zijn voor Gastouders. Wilt u Gastouder worden, maar staat uw diploma niet op de lijst? Dan kunt u bij DUO laten uitzoeken of het diploma toch voldoet voor gastoudersHet certificaat goed gastouderschap, behaald vóór 2011, of een Ervaringscertificaat (EVC) vóór 1 januari 2012, volstaat ook. Daarnaast heeft u een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan Kinderen nodig.
  • U staat ingeschreven bij een geregistreerd Gastouderbureau (ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang – LRK)
  • U bent gekoppeld aan het Gastouderbureau in het Personenregister Kinderopvang (PRK). Inschrijving geschiedt d.m.v. een VOG en DigiD.
  • U beschikt over een geldig VOG.
  • Let op: ook uw huisgenoten moeten beschikken over een geldig VOG.
  • U bent minimaal 18 jaar en spreekt tijdens de opvang Nederlands, Fries of een erkende Nederlandse spreektaal.

Alle eisen aan gastouders staan in de Regeling Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Neem ook eens een kijkje op de website van Rijksoverheid.

Voldoet u aan bovenstaande criteria, dan zijn de volgende voorwaarden misschien wel minstens zo belangrijk; kinderen zijn uw passie en u kunt een veilige, warme en stimulerende begeleiding realiseren.

Gastouders van NannyInc. GastouderBemiddeling adviseren en stimuleren elkaar en hebben hiertoe regelmatig onderling contact. Hierdoor werkt u wel zelfstandig, maar kunt u een beroep doen op uw collega’s.

Uiteraard biedt NannyInc. Gastouderbemiddeling alle benodigde ondersteuning en begeleiden wij graag het proces van het opstarten van uw eigen opvang van A to Z! Tevens lichten wij u graag voor over het werken als zelfstandige en kijken samen met u naar de juiste opties voor uw situatie;

Als zelfstandig ondernemer kunt u gebruik maken van de financiële voordelen die er zijn voor ondernemers. Dit is belangrijk omdat u natuurlijk ook kosten maakt om uw opvang te realiseren.

Tevens is het in sommige gevallen mogelijk om met behoud van een ww- of bijstandsuitkering uw eigen onderneming in de kinderopvang op te starten.

Bent u benieuwd of u voldoet aan alle eisen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Vult u dan vrijblijvend het contactformulier in en wij nemen spoedig contact met u op.