Klachten

NannyInc. is aangesloten bij De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Indien ouders / de oudercommissie klachten met betrekking tot NannyInc. hebben of informatie wensen over advies en bemiddeling, dan kan de klacht/ dit verzoek ingediend worden bij het Klachtenloket Kinderopvang.

NannyInc. dient zich (in voorkomend geval van een klacht) tegenover De Geschillencommissie te verantwoorden.