Kwaliteiten Nanny

De Nanny is in het bezit van minimaal de opleiding MBO2 Helpende en Zorg (of een aanverwante opleiding van pedogogische of hulpverlenende aard) en is ook in het bezit van een geldig en geregistreerd certificaat ‘Eerste Hulp aan Kinderen’. Daarnaast dient de Nanny een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ te hebben welke verstrekt wordt door de gemeente.

Onze Nanny’s zijn van een goede achtergrond met gedegen opleiding. 
Maar dat zijn niet de enige voorwaarden om te mogen werken via NannyInc. zie selectieprocedure.