Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)

In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen staan kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders geregistreerd. Ouders komen alleen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van een opvangorganisatie die in het Landelijk Register Kinderopvang staat.

NannyInc. is een Landelijk Geregistreerd bureau en verzorgt de registratie van elk opvangadres zodat u als ouder recht heeft op kinderopvangtoeslag.

Het Landelijk Registratienummer van NannyInc. is:
141733974

Voor meer informatie zie onderstaande link:

www.landelijkregisterkinderopvang.nl